1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP138 – 1 kính hoa/gương

Giá: 5.800.000 Đ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP138 – 1 kính hoa/gương Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP288 – 1 kính hoa/gương

Giá: 10.800.000 Đ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP288 – 1 kính hoa/gương Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, 5.00/5)
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP168 – 1 kính trong

Giá: 6.200.000 Đ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP168 – 1 kính trong Thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 10 kính hoa/gương

Giá: 13.800.000 Đ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 10 kính hoa/gương: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP168 – 5 kính hoa/gương

Giá: 6.400.000 Đ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP168 – 5 kính hoa/gương: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 11 kính hoa/gương

Giá: 15.300.000 Đ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 11 kính hoa/gương: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP288 – 2 kính trong

Giá: 9.700.000 Đ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP288 – 2 kính trong Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP80 – 31 kính hoa/gương tủ

Giá: 4.990.000 Đ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP80 – 31 kính hoa/ gương tủ: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP80 – 2 kính trong tủ đứng

Giá: 4.990.000 Đ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP80 – 2 kính trong tủ đứng Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 6 kính trong

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 6 kính trong: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa.