Category Archives: Máy sấy bát Komasu

Máy sấy bát Komasu ZTP138 – 1 kính trong

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP138 – 1 kính trong: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát Komasu ZTP238 – 5 kính hoa/gương

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP238 – 5 kính hoa/gương: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát âm Komasu ZTD100 – OM30

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTD100 – OM30: Máy sấy bát đĩa âm Komasu được thiết kế 2 lớp với 2 ngăn riêng biệt với chức năng riêng. Lớp trong bằng inox 304 cao cấp với các giá để chén đĩa. Lớp ngoài bằng sắt được phủ sơn tĩnh điện. […]

Máy sấy bát Komasu ZTP138 – 1 kính hoa/gương

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP138 – 1 kính hoa/gương Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát Komasu ZTP288 – 1 kính hoa/gương

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP288 – 1 kính hoa/gương Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát Komasu ZTP168 – 1 kính trong

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP168 – 1 kính trong Thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 10 kính hoa/gương

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 10 kính hoa/gương: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát Komasu ZTP168 – 5 kính hoa/gương

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP168 – 5 kính hoa/gương: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 11 kính hoa/gương

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 11 kính hoa/gương: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát Komasu ZTP288 – 2 kính trong

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP288 – 2 kính trong Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]