Category Archives: Máy sấy bát Komasu

Máy sấy bát Komasu ZTP80 – 31 kính hoa/gương tủ

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP80 – 31 kính hoa/ gương tủ: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai […]

Máy sấy bát Komasu ZTP80 – 2 kính trong tủ đứng

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP80 – 2 kính trong tủ đứng Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai […]

Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 6 kính trong

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 6 kính trong: Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát Komasu YTP388 – 22

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu YTP388 – 22 Tủ sấy bát gồm 2 ngăn: Ngăn 1 (phía trên) hoặc bên phải (đối với tủ treo tường 68L), nhiệt độ sấy được khống chế ≤ 70oC có tăng cường ôzôn diệt khuẩn. Ngăn này dùng để sấy bát đìa đặc biệt […]

Máy sấy bát Komasu ZTP308 -10 KÍNH TRONG

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu ZTP388 – 10 kính trong Thiết kế hòan tòan bằng chất liệu inox 304 cao cấp gồm 2 lớp,ở giữa được đổ đầy keo bọt đảm bảo sự liên kết chắc chắn cho tòan bộ tủ và ngăn nhiệt thất thoát ra ngòai tối đa. […]

Máy sấy bát Komasu YTP900 – 1 kính trong

Mô tả chung sản phẩm : Máy sấy bát Komasu YTP900 – 1 kính trong Máy sấy bát Komasu YTP900 – 1 kính trong Tủ sấy bát gồm 2 ngăn: Ngăn 1 (phía trên) hoặc bên phải (đối với tủ treo tường 68L), nhiệt độ sấy được khống chế ≤ 70oC có tăng cường ôzôn […]